mamaveterana.cz novinky v stk pro veterany a historicka vozidla ceska republika - VVCC

Od 1. 9. nás – provozovatele historických vozidel – čekají důležité novinky v STK pro veterány. 

Týká se to zejména registrace vozidel v místě bydliště, prodlouží se lhůta v testování vozidel ze dvou na pět let a co víc – prohlídku budeme muset absolvovat na stanicích STK.

Potřebujete před STK veterána prohlédnout? Nenechávejte nic náhodě a kontaktujte nás.

Změny

Jedna ze změn se týká povinnosti provozovatelů projít s historickým vozidlem STK pro veterány.

Jaký bude mít průběh STK pro veterány?

  1. Nejdřív se dostavíte s vozidlem na jakoukoli autoklubovou testovací komisi (komise ověří historickou původnost vozidla).
  2. Po vystavení protokolu o testování se provozovatel dostaví k technické kontrole na stanici STK.*
  3. Po úspěšném výsledku STK majitel vozidlo zapíše do registru historických a sportovních vozidel.

    *Pracovníci technické kontroly samozřejmě přihlíží ke stupni technického pokroku vzhledem k času uvedení do provozu 🙂

Tři kategorie veteránů

Vytvořili se 3 kategorie vozidel, kterými se STK pro veterány bude řídit. Přihlížejí tak ke stavu vozidla, stupni technického pokroku a času uvedení do provozu.

  1. Novodobá historická vozidla (od 1. 7. 1972)
  2. Poválečná vozidla (od 1. 7. 1953 do 30. 6. 1972)
  3. Předválečná a válečná vozidla (do 30. 6. 1953)

Vozidlo se do registru sportovních a historických vozidel zapíše ihned po platném testování původnosti a úspěšném projití technickou kontrolu.

Další novinky týkající se STK

  • Od 1. 3. 2023 se prodloužila platnost evidenční kontroly z 30 dnů na jeden rok.
  • Od 1. 1. 2024 dojde ke zrušení povinnosti mít velký technický průkaz – údaje se při nejbližší technické kontrole doplní do malého technického průkazu.

[Zdroj: Ministerstvo dopravy – NOVINKY v STK pro veterány]


Líbí se Vám naše práce?